Tanlounge is geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32096749

Tanlounge
Spoetnik 2
3824 MG Amersfoort
033-4560744
info@tanlounge.nl

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van producten en op opdrachten en/of diensten van Tanlounge. Andersluidende algemene voorwaarden worden door Tanlounge niet geaccepteerd. 

1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten tussen partijen schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 

1.3 De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Tanlounge en de koper kunnen door de koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Tanlounge.

Artikel 2. PRODUCTINFORMATIE/AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 De productafbeeldingen, productomschrijvingen, vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn informatief. De belangrijkste kenmerken van de producten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar binden Tanlounge niet. Tussentijdse wijzigingen in samenstelling, inhoud, prijs, verpakking e.d. zijn altijd mogelijk.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN /VERZENDDKOSTEN

3.1 Een overeenkomst is pas rechtsgeldig tot stand gekomen nadat Tanlounge de order schriftelijk heeft bevestigd en de betaling heeft ontvangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Tanlounge  en deze algemene voorwaarden.

3.2 Koper en Tanlounge komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.3 De verzendkosten in Nederland bedragen €6,95 bij bestellingen onder de €35,- Bestellingen boven de €35,- worden zonder verzendkosten in Nederland geleverd.

Artikel 4. PRIJZEN /PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief andere eventueel op de overeenkomst vallende kosten, zoals wettelijke heffingen.

4.2 De bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Orders boven € 35,00 worden zonder bezorgkosten geleverd. Zie artikel 3 voor uw bijdrage in de verzendkosten.

4.3 Na aflevering zijn de producten voor risico en verantwoording van de koper. 

4.4 Prijswijzingen die plaatsvinden nadat een order is geplaatst, kunnen door Tanlounge worden doorberekend tot een maximum van 5% van de oorspronkelijke prijs. Koper heeft het recht de al geplaatste order te annuleren zodra de prijswijzing meer dan 2,5% bedraagt.

Artikel 6. BEDENKTIJD/HERROEPINGSRECHT

6.1 Koper heeft recht op een bedenktijd van 14 werkdagen na levering van het product , echter alleen wanneer de koper een consument is en alleen indien de originele verpakking niet verbroken is en het product niet beschadigd is. Dit recht komt uitdrukkelijk te vervallen indien de producten in gebruik zijn genomen en/of beschadigd zijn. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De koper (indien consument) mag een product binnen voornoemde periode van zeven dagen terugsturen, waarbij koper alleen de portokosten voor het retourneren zelf dient te betalen. Tanlounge berekent geen extra kosten voor de administratieve en logistieke werkzaamheden van retourzendingen. In geval van retourzendingen dient u eerst het wettelijk voorgeschreven retourfornulier in te vullen en aan ons toe te sturen.

6.2 Indien koper van het herroepingrecht zoals vermeld in bij 6.1 gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking, met eventuele bijgeleverde accessoires en zonder gebruiksschade door Tanlounge wordt ontvangen, dan zorgt Tanlounge voor terugbetaling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

Artikel 7. LEVERINGEN/LEVERTIJDEN 
7.1 Tanlounge heeft 2 leveringsmethoden:
Ophalen bij 1 van onze vestigingen.
Verzending via PostNL

7.2 Tanlounge streeft er naar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn ontvangen, nog dezelfde dag te verzenden. Deze levertermijnen zijn niet bindend doch slechts indicatief.

7.3 De leveringstermijn kan afwijken indien richting Tanlounge vertraging plaatsvindt in de bevoorrading, indien de betaling van koper niet tijdig is ontvangen, het afleveradres van koper niet duidelijk (genoeg) is, en in geval van overige (onvoorziene) omstandigheden.

7.4 Koper dient de bij Tanlounge gekochte goederen na ontvangst zorgvuldig te controleren in verband met de garantieregeling.

Artikel 8. GARANTIEREGELING/RETOURNEREN
8.1 Tanlounge garandeert dat alle producten origineel zijn, wettelijk toegestaan zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en overeenkomen met de in de aanbiedingen en omschrijvingen genoemde specificaties. 

8.2 Indien een product onbruikbaar is door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomt met het door koper bestelde, dan heeft koper de mogelijkheid dit product te retourneren. Koper dient dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van zijn bestelling te melden bij Tanlounge via het op de email. Je krijgt dan van Tanlounge bericht of en hoe de garantie wordt gegeven en op welke manier dit wordt afgewikkeld. Omruiling door zelf het verkeerde product te hebben besteld is mogelijk, echter de kosten van het retourneren en opnieuw verzenden zijn voor rekening van koper. Ook in dit geval dient een retour altijd eerst te worden aangemeld via het retourformulier.

8.3 Koper dient vóór het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen.

8.4 Reclames zijn niet mogelijk indien de geleverde producten kleine onvolkomenheden en/of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantiemarge vallen, de schade is veroorzaakt door nalatigheid van koper op welke wijze dan ook en indien koper niet aan zijn verplichtingen t.o.v. Tanlounge heeft voldaan (in welke vorm en op welke wijze dan ook).
8.5 Indien producten opgemaakt en of gebruikt zijn hebben wij het recht geretourneerde artikelen te weigeren.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met de aankoop. Als je dat om een of andere reden niet bent dan heb je het recht om binnen 14 dagen het product retour te zenden. Verpak het artikel in de originele of in een andere stevige kartonnen doos. Vul het retourformulier in en leg deze in de verpakking. Het retourpakket mag verzonden worden naar

Tanlounge
Spoetnik 2
3824 MG Amerfsoort

Geopende producten kunnen wij niet retour nemen.

Als de retourzending is verwerkt ontvang je een bevestiging per e-mail. Het bedrag zal binnen 7 dagen terugbetaald worden op de rekening van de oorspronkelijke betalingsmethode, exclusief de betaalde kosten van de retourzending.